Edese darts club

Ede Stad 13 maart 2019

Ede is er nog niet uit met Astrant


EDE Er komt een nader gemeentelijk onderzoek en procesvoorstel om de huisvesting van Astrant aan het Kuiperplein op lange termijn op te lossen. Daarbij is samenwerking met een andere partij een mogelijk­heid. Zolang er geen duidelijkheid is over de huisvesting op lange ter­mijn, krijgt Astrant een huurcon­tract voor het huidige pand van vijf jaar aangeboden. De Edese gemeenteraad kreeg in juli 2018 een presentatie over drie mogelijke scenario's voor nieuw­bouw van Poppodium Astrant. Dat is nu uitgewerkt. Variant een be­tekent de verbouw van de huidige accommodatie van 667 vierkante meter met een investering van 1,9 miljoen euro en een kostprijs dek­kende huur van 186.000 euro per jaar. 
In deze variant kan niet het hele plan van Astrant worden uitgevoerd. Variant twee impliceert in totaal 1.200 vierkante meter nieuwbouw, grote zaal, muziekcafé, popoefenruimtes met annexen, met een investering van 3.9 miljoen euro en een kostprijs dekkende huur van 266.000 euro per jaar In deze vari­ant is een optimale geluidswering en kwaliteitsinrichting mogelijk. Het plan is een beperkte afwijking van plan Astrant. Variant drie bete­kent in totaal 1.400 vierkante meter nieuwbouw, grote zaal, kleine zaal, popoefenruimtes, muziekcafé met annexen met een investering van 4,4 miljoen euro en een kostprijs dekkende huur van 307.000 euro per jaar. Een optimale programme­ring, geluidswering en kwaliteitsin­richting is in deze variant mogelijk. Voor het exploitatieplan is volgens Ede de doorontwikkeling van de organisatie van Astrant nodig. „Bij een besluit over huisvesting moet doorontwikkeling direct starten. Hiervoor wordt het aanstellen van een kwartiermaker bij Astrant ge­adviseerd." Variant drie is zowel in­houdelijk als gelet op de financiële bijdrage van Ede het meest verge­lijkbaar met situaties in andere ge­meenten. „Op basis van de uitkom­sten van het onderzoek en de druk op de programmabegroting is het niet mogelijk om nu voor één van de drie varianten te kiezen."

Gelders Dagblad 16 september 2019
(Albert Heller)

Poppodium Astrant blijft in huidige pand

EDE - Poppodium Astrant blijft de komende pand actief in het huidige pand aan de Kuiperplein. Het pand wordt niet groots verbouwd, wel komt er een lift en een nieuwe elektrische installatie.Al enkele maanden verkeerden de initiatiefnemers van Astrant in onzekerheid over de toekomst. Even was er zelfs sprake van dat Astrant en Ede er niet uit zouden komen. Dat is nu toch gelukt. Ede heeft deze week besloten dat het akkoord gaat met de verbouwingen en subsidie voor het poppodium tot en met 2021.

Heel blij
,,Wij zij heel blij met de afspraken die nu gemaakt”, zegt Stephan Beumer van Astrant. ,, Er komen nieuwe elektrische installaties waardoor we ook de kleine zaal kunnen opknappen. Verder komt er een lift. En dat is echt heel fijn. Niet alleen voor ons zodat we onze spullen goed naar boven kunnen krijgen, maar vooral voor bezoekers. We hebben al meerdere keren mensen in een rolstoel omhoog over de trap moeten tillen. Dat wil je eigenlijk niet”, zegt Beumer. 
In de afgelopen jaren is het bereik van Astrant gegroeid, stelt de gemeente. In 2018 bereikte Astrant 5.000 jongeren volgens de cijfers. Er zijn ruim zeventig vrijwilligers. 

Volledige renovatie gewenst
De aanpassingen worden betaald uit subsidies die de afgelopen jaren wel zijn verstrekt maar niet op zijn gemaakt door Astrant. Omdat het voormalige gebouw van de Harmonie is verouderd, heeft het poppodium een deel van de activiteiten niet kunnen houden. Meest gewenste scenario voor Astrant is een volledige renovatie van het pand. ,,Meest optimale zou zelfs nieuwbouw zijn. Maar dat kost meer dan een miljoen. Wij begrijpen heel goed dat dit nu niet mogelijk is.’’ 
Grote uitdaging voor Astrant blijft hierdoor het geluid. Het huidige pand is veertig jaar oud en niet goed geïsoleerd. Omdat beperkte maatregelen niet zorgen voor een betere akoestiek en minder geluidsoverlast, kiest de gemeente ervoor niets hieraan te doen. Daarmee blijft Astrant gebonden aan een maximum van twaalf evenementen per jaar tot twee uur 's nachts. ,,Dat betekent dus dat we sommige evenementen waar wel veel vraag naar is, niet kunnen organiseren‘’, zegt Beumer. ,,Dancefeesten bijvoorbeeld. Dat zijn feesten die financieel aantrekkelijk zijn en daardoor minder subsidie vergen.’’ De organisatie gaat nog onderzoeken of er mogelijkheden zijn om elders in de regio grotere feesten te organiseren. 

Een beetje opluchting
Niettemin is er blijdschap bij Astrant, en een beetje opluchting. ,,We hebben nu zekerheid voor de komende jaren. We kunnen echt ergens naar toe werken.’’ Voor jonge Edenaren betekent het dat ze op veel meer momenten in het poppodium terecht kunnen. Niet alleen om te oefenen met een bandje, ook voor flexplekken om te werken en te studeren.